Tag Archives: יוגה

שנה חדשה, מלאה בהתחלות

המחשבות האלה שמתרוצצות להן בתוך הראש שלי. יש כאלה שאני מבחינה בהן מיד, שהן לא רצויות, ומסלקת, ויש כאלה שעושות את הנזק שלהן עד שאני קולטת. הן חוזרות שוב ושוב. אני עוצרת ובודקת. הקולות האלה הם בעצם, של האנשים מבחוץ שאומרים את מה שהם חושבים. האם המחשבות האלה זו האמת? ומה בכלל אמת? מה נכון ומה לא נכון? קצת לפני ... Read More »